Home  •  Mensendieck  •  Van Dixhoorn  •  Even voorstellen  •  Locatie  •  Vergoedingen  •   Links  •   Contact

Van Dixhoorn

Adem- en ontspanningstherapie (AOT)

Klachten ontstaan niet alleen door een verkeerd houdings- of bewegingspatroon maar ook als na een periode van extra drukte of spanning het ontspanningsniveau niet terug keert naar zijn oorspronkelijke staat. Het lichaam herstelt zich daardoor onvoldoende en kan bij nog verdere toename van spanning een voedingsbodem worden voor vaak vage onbegrepen klachten. Het opgelopen spanningsniveau raakt misschien vertrouwd, maar het goed slapen kan verminderen of men raakt vermoeid of het wordt moeilijker om te weten waar de prioriteit ligt en welke keuze men moet maken .


AOT een goed startpunt bij klachten

Spanningsklachten zijn moeilijk vast te stellen; er is niet één specifieke klacht of oorzaak voor aan te wijzen.

Wel leiden spanningsklachten tot een scala van vaak onbegrepen klachten, variërend van hoofdpijn, nek-, schouder-, en of rugproblemen, tot angst – en paniekaanvallen; duizeligheid, niet kunnen concentreren, in de war zijn, of tot hyperventilatie, benauwdheid, of een toename in long- hartproblematiek.

Indien de bron van de verhoogde spanning niet wordt aangepakt, zullen de klachten niet verdwijnen. Veel onnodige behandelingen kunnen voorkomen worden door eerst te onderzoeken of bestaande klachten geheel of gedeeltelijk spanningsgebonden zijn.

Eerste vier behandelingen

De eerste vier behandelingen dienen om samen met de client te onderzoeken of de bestaande klachten veroorzaakt worden door een verhoogd spanningsniveau. Ook wordt gekeken naar de rede van de verhoogde spanning en in welke mate er een resultaat behaalt wordt bij het het verlagen van de spanning.
Is er sprake van regulatie van spanning en nemen de klachten af, dan wordt de behandeling voortgezet en in overleg pas gestopt bij voldoende resultaat.
In het geval dat de klachten niet afnemen,is er reden om aan te nemen dat de oorzaak niet lag in het verhoogde spanningsniveau. De behandeling wordt niet voortgezet, maar mogelijk heeft er wel een verheldering plaatsgevonden van factoren die de oorzaak van de klachten zijn.


Methode

Er wordt gebruik gemaakt van instructies en handgrepen, die eenvoudig, veilig en effectief zijn en door iedereen uitvoerbaar, juist omdat zij nauw aansluiten bij de dagelijkse bewegingen. Zij kunnen zittend, liggend of staand worden uitgevoerd.
De handgrepen (zachte manuele technieken) zijn bedoeld om de ervaring te verdiepen.
Specifiek voor deze methode is de dynamische vorm van ontspannen door het bevorderen van een functionele wervelkolombeweging waarbij er gebruik gemaakt wordt van de samenhang tussen de beweging van de wervelkom en de ademhaling. Door dit te benutten verbeteren de lichaamshouding, de adembeweging en de mentale spanning.


Doel

De behandeling beoogt het reguleren van spanning en ontspanning. Iedereen heeft hiervoor een specifieke ingang. Bij de één ontstaat het door het bewust los laten van schouders of kaken of het verbeteren van de kwaliteit (coördinatie) van bewegen en voor de ander misschien door het anders omgaan met de ademhaling, of vaker nemen van rustpauzes of het verleggen van de aandacht.
Er ontstaat inzicht in het effect van ontspanning; wordt het denken rustiger of is er sprake van een zachter en ruimer lichaam?
Het bewust toepassen van de geleerde technieken leidt uiteindelijk wanneer ze frequent worden toegepast tot onbewust meesterschap.


AOT zinvol bij

  • Spanningsgerelateerde problemen klachten zonder somatische oorzaak, zoals hyperventilatie, gespannenheid, vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen, burn-out, concentratieproblemen.
  • Psychische problemen zoals angst, depressie, fobieën, paniek, traumaverwerking.
  • Functionele problemen zoals houdings- en ademproblemen, rug- en nekklachten, RSI, slechte rompbalans, whiplash en stemproblemen.
  • Specifieke problemen met somatische oorzaak die tot spanningen kunnen leiden zoals neurologische problemen, hart- en longproblemen, chronische pijn.

 Copyright © 2016   Oefentherapie •  KvK: 27363412   •  mobiel 06 22 400 702